De ce „Let’s do it Romania” este o mare porcărie

Da, chiar aşa. Chiar aşa am scris. „De ce „Let’s do it Romania” este o mare porcărie”. De ce anume am scris asta? Pentru că asta este părerea mea despre această măreaţă acţiune. Pentru cei care au răbdare să lectureze până la sfârşit voi oferi şi detalierile de conţinut necesare.

Zilele acestea am fost cam prins cu treburile şi am uitat. Abia pe seară am aflat de la televizor că treaba cu „Let’s do it Romania”  a mai înregistrat o ediţie. Una de succes, aşa cum au ţinut să precizeze organizatorii. Care succes a fost concretizat în mormane de gunoaie adunate cu ajutorul voluntarilor, cei mai mulţi elevi de gimnaziu.

Saci de gunoaie şi veselie mare. Am mai curăţat încă o dată România. Care, fără această acţiune minunată, ar deveni o adevărată groapă de gunoi. Şi, desigur, politicienii nu au ratat şansa de a face ceva campanie electorală deşi responsabilitatea pentru gunoaiele care ne-au invadat le revine în totalitate.

Personal am urât ziua pe care, ca profesor, trebuia să o dedic programului „De ce „Let’s do it Romania”. Treaba asta mi-a adus mereu aminte de comunism, de acele zile în care trebuia să prestez muncă patriotică. Neplătită, bineînţeles.

În adresele trimise de Minister către Inspectorate – şi care ajung în şcoli în cele din urmă – se specifică foarte clar că participarea la acţiune este voluntară. Nu poţi obliga pe nimeni să strângă ceea ce lasă necivilizaţii în urma lor. Asta în ceea ce-i priveşte pe elevi. În privinţa profesorilor voluntariatul este obligatoriu. Paradox de ţară cu apucături comuniste. Voluntariat obligatoriu… Practic, ca profesor nici măcar nu ţi se solicită părerea. Pur şi simplu vii, nu comentezi. Asta pentru că cineva trebuie să aibă grijă de copii. Apropo, dacă vreunul dintre voluntarii minori păţeşte ceva, e vina ta, nu a lui. Păi copilul este minor, de unde să ştie că nu trebuie să facă aia sau aia? Tu, ca profesor, ce ai păzit? Era de datoria ta să-l supraveghezi…

Şi, că tot veni vorba de micii voluntari, de ce să ascundem adevărul sub preş? Mda, că adevărul doare şi uneori este considerat gunoi; că tot veni vorba de „De ce „Let’s do it Romania” şi curăţenie exemplară în toată ţara.

La astfel de acţiuni vin tocmai acei copii care nu aruncă gunoaie, acei copii minunaţi care au grijă de ţara lor şi de mediu. Elevii problemă, cei certaţi cu normele convieţuirii civilizate şi cu bunul simţ au altceva de făcut. Păi dacă este vorba de voluntariat, voluntariat să fie. Cel mai adesea cei care lipsesc o fac pentru că sunt ocupaţi să producă gunoaiele pe care le vor aduna fraierii – scuze, voluntarii.

Aţi prins ideea de bază? Dacă toţi românii ar proceda zi de zi aşa cum procedează cei care strâng gunoaie, nu ar mai fi nevoie de acţiuni de ecologizare. Ce gunoaie să aduni la „De ce „Let’s do it Romania” în condiţiile în care nu mai există gunoaie? Ţara ar fi curată trei sute şaizeci şi ceva de zile pe an, nu doar în acea sâmbătă în care se declanţează acţiunea „De ce „Let’s do it Romania”. Şi nici măcar până la sfîrşitul zilei.

Pentru că problema nu e la micii voluntari; cum spuneam, ei sunt acele modele demne de urmat de care îşi bate joc toată lumea, inclusiv autorităţile şi cei cu „De ce „Let’s do it Romania”. Se profită de naivitatea lor la modul cel mai josnic.

Vreţi România curată? Vreţi o Românie curată un an întreg şi nu într-o după-amiază de sâmbătă? Păi atunci lucraţi masiv la educarea nenorociţilor care o sufocă aruncând gunoaiele pe unde apucă. Să le strângi gunoaiele odată pe an nu înseamnă să-i educi, înseamnă să le accepţi tacit comportamentul, să-i încurajezi în nesimţire.

Educaţia se face şi cu mijloace coercitive. Dacă nu merge cu vorba bună, poate că o amendă o să te ajute să înţelegi că nu e normal să arunci gunoaiele pe unde apuci. Însă în România nu se prea practică. De câte ori aţi auzit că cineva şi-a luat amendă pentru că este nesimţit şi necivilizat? Eu unul nu am auzit.

Şi asta pentru că amenzile pentru gunoaiele aruncate aiurea cad în sarcina autorităţilor locale. Care, chipurile, adună la buget asemenea amenzi.

Realitatea este că autorităţile locale pot da astfel de „premii” dar nu o fac pentru că primarul pierde voturi. Nu riscă să piardă, pierde. Şi unde aţi văzut primar care să rişte mandatul viitor?

Aşa că nesimţiţii prosperă şi aruncă gunoaiele unde se nimereşte. Nimeni nu-i amendează şi, ca şi cum nu ar fi de ajuns, odată sau chiar de două ori pe an vine treaba cu „De ce „Let’s do it Romania” şi strânge în urma lor, să aibă unde arunca alte deşeuri.

Aşa că nu, nu sunt de acord cu „De ce „Let’s do it Romania”. Nu în condiţiile în care participanţii sunt chiar cei care nu au nevoie de pretinsa educaţie ecologică şi socială care s-ar petrece la această acţiune. Civilizează-l pe necivilizat, nu-l exploata pe cel corect. Amendează-l! Închide-l dacă este cazul… Fă ceva pentru ca România să fie curată mereu, nu doar câteva ore pe an şi nici măcar atunci în totalitate, ci doar pe câteva porţiuni. Şi n-o să mai fie nevoie de „De ce „Let’s do it Romania”.

About the author

Comments

 1. Prin septembrie sau octombrie 2019, am publicat un articol scris de mine pe http://www.sighet247.ro. Îl public şi aici, fără ghilimele.

  Gunoaie. De toate felurile! Altӑ variantӑ

  Cu fericitul prilej – organizat la nivel planetar – oferit oamenilor care nu aruncӑ gunoaiele aiurea de a strânge gunoaiele aruncate de alţii pe unde vezi şi pe unde nu vezi, am pus, cu ceva timp în urmӑ, pe sighet247.ro articolul „Gunoaie. De toate felurile”.

  Reiau câteva fragmente scrise de mine atunci, trecând peste regula ghilimelelor, absolut de prisos în acest caz. Scriam atunci: România a strâns gunoaie. Bine ar fi fost dacӑ aş fi putut scrie cu patrioticӑ mândrie: România a strâns GUNOAIELE. […] Mӑ întreb, vӑ întreb, dacӑ nu cumva înainte de curӑţenia asta […], n-ar fi cazul sӑ auzim nişte bocete sfâşietoare emise de cei care, prinşi asupra faptului, au primit amenzi usturӑtoare la buzunar pentru…„neglijenţӑ”, deşi acţiunea de poluare se face conştient. Prin scӑrile blocurilor, aşteptând lângӑ uşi sӑ fie duse la tomberoane, vezi gunoaiele puse în pungi de plastic emanând mirosuri care te obligӑ sӑ mӑreşti frecvenţa paşilor pânӑ în casӑ. Pe stradӑ vezi câte un nesimţit care aruncӑ mucul de ţigarӑ sau resturi alimentare direct din maşinӑ pe mijlocul drumului. Pe trotuare, vezi puncte negre peste tot, adicӑ gume de mestecat scuipate şi cӑlcate în picioare, pentru cӑ, fiind atât de multe, nu mai pot fi ocolite.
  Oare cât o fi amenda pentru asemenea fapte? Oare existӑ legislaţie? Dacӑ existӑ, se aplicӑ, sau se dau amenzi doar pentru parcarea în locuri nepermise? Aceeaşi eficienţӑ nu ştiu sӑ existe pentru gunoaiele care aruncӑ gunoaie, cӑ de-aia mi-am zis cӑ un titlu nimerit ar fi „Gunoaie. De toate felurile”.

  La anul, iar vom fi fericiţi cӑ unii au adunat gunoaie aruncate de alţii, sau lӑsate la iarbӑ verde, dupӑ ce micii şi berea au intrat deja în burţile încӑpӑtoare ale unor amatori de petreceri în naturӑ. În natura din ce în ce mai sufocatӑ de omul creat de lipsa de fermitate în aplicarea legii a autoritӑţilor, în oraşe, la ţarӑ, a apӑrut o nouӑ specie: OMUL-GUNOI!

  Revin acum la acţiunea din 21 septembrie 2019. Iar s-au împӑrţit sectoare de activitate civicӑ menitӑ sӑ educe tânӑra generaţie cӑ aşa (descotorosirea pe unde nu trebuie de ambalaje, de ţigӑri fumate, de sticle, etc.,etc.) nu-i bine, nu-i sӑnӑtos, nu-i frumos.

  Dupӑ ce s-au umplut sacii cu mizerii de tot felul, a venit controlul din partea Administraţiei locale, care, în loc sӑ mulţumeascӑ elevilor pentru strӑduinţӑ şi profesorilor – participanţi activi şi ei – pentru activitatea cu nume luat dintr-o altӑ limbӑ, dar de circulaţie internaţionalӑ, li a spus cӑ nu s-a strâns chiar tot, cӑ mai sunt resturi de tot felul pe traseul arondat. Repet: sacii erau plini, nu mai exista posibilitatea adunӑrii altor mizerii.

  De ce nu-i Administraţia tot aşa de criticӑ cu ea însӑşi (permisӑ sӑ-mi fie personificarea), când trece dimineaţa pe strada Jegoasӑ, pardon, Pietonalӑ, spre locul de muncӑ? Uneori, mai vӑd Administraţia plimbându-se agale pe necurӑţata stradӑ. Dacӑ lӑsӑm Pietonala, tristӑ din cauza jegului din ce în ce mai mare care o acoperӑ şi mergem oriunde ne-ar conduce inspiraţia de moment, vedem gunoaie.

  De ce nu merge Administraţia de luni pânӑ vineri (inclusiv) în urma Marelui Aspirator care culege pe alese mucurile de ţigarӑ şi resturile doar de foarte mici dimensiuni ? Atunci chiar ar avea observaţii de fӑcut.

  Probabil cӑ ne vom asfalta singuri strӑzile şi trotuarele într-o bunӑ zi. Desigur, cu materialele oferite de Administraţie. Când totul va fi gata, cineva va trece pe acolo şi ne va reproşa c-au rӑmas nişte gropi în asfalt.

  Şi atunci ne vom reaminti de involuţia omului, adicӑ de omul-gunoi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *